Tarptautinė mokslinė konferencija skirta šiandien aktualiausioms jaunimo problemoms

Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakultetas drauge su Popiežiaus Jono Pauliaus II Liublino katalikiškuoju universitetu balandžio 28-ąją organizuoja antrąją tarptautinę mokslinę konferenciją „Šiuolaikiniai iššūkiai jaunajai kartai“.

Pasak organizacinio komiteto pirmininko doc. dr. Beno Ulevičiaus, šiame renginyje dalyvaus iškilūs Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos mokslininkai, kurie nagrinės jaunimo problematiką įvairiais aspektais: sielovadiniu, psichologiniu, ugdymo, socialiniu  ir kt.

Be plenarinės sesijos darbas vyks net trejose grupėse. Pirmojoje bus gilinamasi į priklausomybių ir religingumo tematiką, antrojoje nagrinėjamos jaunimo ugdymo, švietimo problemos, o trečiojoje patys jaunieji mokslininkai bandys identifikuoti jiems aktualius iššūkius.

Konferencijos pradžia: 12 val. Konferencija vyks Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakultete (Gimnazijos 7, Kaunas).

Konferencijos programa

Daugiau informacijos: dokt. Valdas Kilpys, valdas.kilpys@gmail.com, tel. 8 686 71786.