Stojantiesiems

Stipendijos skiriamos krikščioniškoje veikloje dalyvaujančiam ir/ar gerai besimokančiam jaunimui, stojančiam į KTF 2021-2022 m. m. Šios spec. stipendijos nėra susijusios su valstybės skiriamomis stipendijomis ar kita finansine parama.

Stipendijos skiriamos:

• studijų krepšelio neturintiems studentams – padengti studijų išlaidas (dalinai arba pilnai);
• studijų krepšelį turintiems studentams – kaip asmeninė studento stipendija.

Jau turintys aukštojo mokslo diplomą taip pat gali kreiptis dėl bakalauro ar magistro studijų mokesčio padengimo.

Anketos formą rasite čia.

 

studentams

KUO YPATINGOS STUDIJOS KATALIKŲ TEOLOGIJOS FAKULTETE?

• Galimybė pasinerti į įdomias studijas drauge su bendraminčiais iš visos Lietuvos.
• Galimybė įgyti platų humanitarinį išsilavinimą.
• Galimybė gilintis į krikščioniškąjį tikėjimą.
• Galimybė geriau pažinti pasaulį, visuomenę ir žmogų.
• Galimybė studijuoti 30 užsienio kalbų.
• Galimybė nemokamai įgyti pedagogo kvalifikaciją.
• Galimybė pasirinkti gretutinę specialybę iš 46 specialybių sąrašo.
• Modernios auditorijos, bibliotekos ir skaityklos.
• Erdvė dvasiniam augimui, tobulėjimui ir saviraiškai.
• Galimybė įsijungti į evangelizacinę bei misijų veiklą Lietuvoje ir užsienyje.
• Galimybė nemokamai studijuoti ir atlikti praktiką visose Europos Sąjungos šalyse.
• Specialios stipendijos arba parama studijoms katalikiškoje veikloje aktyviems studentams.
• Galimybė dalyvauti krikščioniškoje veikloje: išvykose, savanorystėje, radijo laidose ir kt.
• Galimybė įgauti praktikos evangelizacijose, rekolekcijose.
• Galimybė gyventi fakulteto bendrabutyje.

VDU KATALIKŲ TEOLOGIJOS FAKULTETAS KVIEČIA STUDIJUOTI BAKALAURO PROGRAMOSE:

Religijos pedagogika (įgysite religijos mokslų bakalauro laipsnį bei mokytojo kvalifikaciją).
Katalikų teologija (įgysite humanitarinių mokslų bakalauro laipsnį).

Studijuodami bet kurią iš šių programų galėsite nemokamai įgyti gretutinę specialybę. Ją išsirinkti galite iš keturiasdešimt šešių VDU siūlomų programų. Taigi kartu su religijos pedagogo ar teologo specialybe galėsite įgyti gretutinę užsienio kalbos, socialinio darbo, teisės, informatikos, verslo administravimo, politikos mokslų, psichologijos ar kurią nors kitą specialybę. Tai ne tik išplės jūsų išsilavinimo spektrą, bet ir padidins galimybes įsidarbinti po studijų.

Susipažinkite su gretutinėmis studijų programomis čia.

STOJANT Į ABI PROGRAMAS PRIVALOMAS MOTYVACINIS POKALBIS!

SVARBU:

Motyvacinis pokalbis stojantiesiems į Religijos pedagogikos programą vyksta jau dabar ir tęsis iki 2021 m. rugpjūčio mėnesio 3 d. nuotoliniu būdu per Zoom programą. DALYVAVIMAS POKALBYJE YRA PRIVALOMAS, nes į Religijos pedagogikos programą gali būti priimami tik teigiamą motyvacijos įvertinimą gavę stojantieji. Į savo prašymą Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS) įtraukęs Religijos pedagogikos studijų programą stojantysis turi pasirinkti tinkamą motyvacijos vertinimo datą iš jam siūlomų dienų (detali informacija dėl prisijungimo motyvacijos vertinimo pokalbiui nuotoliniu būdu stojančiajam bus išsiųsta el. paštu likus ne mažiau kaip 12 val. iki motyvacijos vertinimo).

Svarbiausia motyvacinio pokalbio kryptis: valstybė vertina kandidato pedagoginę motyvaciją (iš esmės, kandidatui įvairiomis formomis užduodamas pagrindinis klausimas: kodėl nori būti mokytoju?), o ne konkrečiai klausiama, kodėl nori tapti tikybos, matematikos ar kito mokomojo dalyko mokytoju. Daugiau bendrosios informacijos apie pasirengimą motyvacijos vertinimo pokalbiui galima rasti: https://bakalauras.lamabpo.lt/motyvacijos-vertinimas/

DĖMESIO! Priėmimo pirmojo etapo prašymų stoti į Religijos pedagogikos studijų programą teikimas LAMABPO sistemoje vyksta iki rugpjūčio 5 d. 12 val.

SVARBU:

• Motyvacinis pokalbis stojantiems į katalikų teologijos programą vyks 2021 m. rugpjūčio 3 d. 12 val. VDU Katalikų teologijos fakulteto dekanate (Gimnazijos g. 7, Kaunas). Dėl pokalbio turinio kreiptis tel.: +370687 17399.

Stojant į katalikų teologijos programą būtina pateikti katalikų kunigo rekomendaciją. Stojantieji nepateikę rekomendacijos iki 2021 m. rugpjūčio 4 d. arba pateikę neigiamą rekomendaciją, konkurse nedalyvauja.

Rekomendacijos formą rasite: https://www.vdu.lt/lt/600-57/

 

Krikščioniškoje veikloje dalyvaujantis ir gerai besimokantis jaunimas gali kreiptis dėl papildomos finansinės paramos (t.y. asmeninės papildomos stipendijos) ir dėl visiško ar dalinio studijų krepšelio padengimoTel. nr.: +370 672 37249

KVIEČIAME STUDIJUOTI IR MAGISTRANTŪROS STUDIJŲ PROGRAMOSE:

Religinis švietimas (įgysite Religijos mokslų magistro laipsnį. Studijų trukmė: 1,5 m.)

Pastoracinė teologija (įgysite Teologijos licenciato laipsnį. Studijų trukmė: 2 m. į šią programą priimami tik baigusieji Katalikų teologijos bakalauro programą, Lietuvoje ar užsienyje)

Šeimotyra (įgysite Ugdymo mokslų magistro laipsnį. Studijų trukmė: 1,5 m.)

DĖMESIO! Dokumentai į magistrantūros studijų programas priimami internetu tiklalapyje http://epasirasymas.vdu.lt iki 2021 m. birželio 29 d. 24 val.

DOKTORANTŪROS PROGRAMOS:

Teologijos doktorantūros studijos (tik turintiems Teologijos licenciato laipsnį)

INFORMACIJA APIE STOJIMO TVARKĄ:

Priėmimo į studijas VDU taisyklės

BAIGĘ STUDIJAS GALĖSITE DIRBTI:

Mokytojais mokyklose, gimnazijose.

Žiniasklaidoje, katalikiškose ir ugdomojo pobūdžio organizacijose bei centruose.

Katechetais ir referentais parapijose.

Nepamirškite nemokamų gretutinių studijų suteikiamų papildomų galimybių! Gretutinės studijos jums suteiks didesnį magistratūros studijų pasirinkimą ir platesnes karjeros galimybes.

NORI SUŽINOTI DAUGIAU?

Rašyk arba skambink mums:

benas.ulevicius@vdu.lt 

+370 687 17 399
(8 37) 323477 (pietų pertrauka: 12.00 – 13.00)