Stojantiesiems

KVIEČIAME PASIRINKTI KATALIKIŠKAS UNIVERSITETINES STUDIJAS VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETE!

Katalikų teologijos fakultetas skiria specialias stipendijas stojantiesiems. Stipendijos skiriamos krikščioniškoje veikloje dalyvaujančiam ir/ar gerai besimokančiam jaunimui, stojančiam į KTF 2023-2024 m.m. Šios spec. stipendijos nėra susijusios su valstybės skiriamu studijų finansavimu.

Stipendijos gali būti skiriamos:

 • studijų krepšelio neturintiems studentams – padengti studijų išlaidas (dalinai arba pilnai);
 • studijų krepšelį turintiems studentams – kaip asmeninė studento stipendija.

Jau turintys aukštojo mokslo diplomą taip pat gali kreiptis dėl bakalauro ar magistro studijų mokesčio padengimo.

Anketos formą rasite čia

KUO YPATINGOS STUDIJOS KATALIKŲ TEOLOGIJOS FAKULTETE?

 • Galimybė pasinerti į įdomias studijas drauge su bendraminčiais iš visos Lietuvos.
  • Galimybė įgyti platų humanitarinį išsilavinimą.
  • Galimybė gilintis į krikščioniškąjį tikėjimą.
  • Galimybė geriau pažinti pasaulį, visuomenę ir žmogų.
  • Galimybė studijuoti 30 užsienio kalbų.
  • Galimybė nemokamai įgyti pedagogo kvalifikaciją.
  • Galimybė pasirinkti gretutinę specialybę iš 50 specialybių sąrašo.
  • Modernios auditorijos, bibliotekos ir skaityklos.
  • Erdvė dvasiniam augimui, tobulėjimui ir saviraiškai.
  • Galimybė įsijungti į evangelizacinę bei misijų veiklą Lietuvoje ir užsienyje.
  • Galimybė nemokamai studijuoti ir atlikti praktiką visose Europos Sąjungos šalyse bei kitose užsienio šalyse.
  • Specialios stipendijos ir studijų finansavimas katalikiškoje veikloje aktyviems studentams.
  • Galimybė dalyvauti ir įgyti praktinių gebėjimų įvairioje krikščioniškoje veikloje: seminaruose, savanorystėje, radijo laidose, išvykose, rekolekcijose, piligriminėse kelionėse ir kt.
  • Galimybė gyventi fakulteto bendrabutyje.

VDU KATALIKŲ TEOLOGIJOS FAKULTETAS KVIEČIA STUDIJUOTI BAKALAURO PROGRAMOSE:

 • Katalikų teologija (įgysite humanitarinių mokslų bakalauro laipsnį).
 • Religijos pedagogika (įgysite ugdymo mokslų bakalauro laipsnį bei pedagogo kvalifikaciją).

Studijuodami bet kurią iš šių programų galėsite nemokamai įgyti gretutinę specialybę. Ją galite išsirinkti iš beveik penkiasdešimties VDU siūlomų programų. Taigi kartu su religijos pedagogo ar teologo specialybe galėsite įgyti gretutinę užsienio kalbos, socialinio darbo, teisės, informatikos, verslo administravimo, politikos mokslų, psichologijos ar kurią nors kitą specialybę. Tai išplės jūsų išsilavinimo spektrą ir padidins galimybes įsidarbinti po studijų.

Susipažinkite su gretutinėmis studijų programomis čia.

SVARBI INFORMACIJA STOJANTIESIEMS Į RELIGIJOS PEDAGOGIKOS PROGRAMĄ

Studijos pilnai valstybės finansuojamos!

 Visų kandidatų, galinčių pretenduoti į valstybės finansavimą studijos Religijos pedagogikos programoje yra pilnai finansuojamos pagal atskirą LR vyriausybės tvarką. Pagal šią tvarką visiems kandidatams, LAMA BPO sistemoje pasirinkusiems Religijos pedagogikos programą, skiltyje „Pageidaujamas finansavimo šaltinis“ siūlomos tik valstybės nefinansuojamos studijos (vnf), tačiau kandidatai yra pilnai atleidžiami nuo studijų mokesčio.

 • Taip pat atkreipiame dėmesį į galimybę gauti studijų kainą padengiančią fakulteto stipendiją. Ši galimybė ypač svarbi tiems, kurie negali būti atleisti nuo studijų mokesčio (pvz., jau yra baigę valstybės finansuojamas bakalauro studijas Lietuvoje).

Daugiau informacijos šiuo ir kitais susijusiais klausimais telefonu +370 68717399;

 • Stojantiesiems į Religijos pedagogikos studijų programą reikės laikyti stojamąjį egzaminą, kuris vyks nuotoliniu būdu. Egzaminą sudaro dvi dalys: katalikų tikėjimo pagrindų žinių vertinimas ir motyvacijos vertinimas (motyvacinis laiškas bei pokalbis), siekiant nustatyti pirminį stojančiųjų tinkamumą tikybos mokytojo profesijai.

Daugiau informacijos apie stojamojo egzamino organizavimą rasite čia

Dėl stojamojo egzamino eigos ir turinio skambinkite: +370 67237249; +370 68717399.

SVARBI INFORMACIJA STOJANTIESIEMS Į katalikų teologijos PROGRAMĄ

1) Katalikų kunigo rekomendacija. Šią rekomendaciją būtina pateikti iki 2023 m. liepos 18 d. Rekomendacijos formą rasite čia. Rekomendacija turi būti siunčiama registruotu paštu (adresu VDU Studijų informacijos centras, K. Donelaičio g. 52-102, LT-44244 Kaunas), arba skenuota kopija el. paštu vdu@vdu.lt.

2) Stojamasis egzaminas. Šiemet stojantiesiems į Katalikų teologijos studijų programą reikės laikyti stojamąjį egzaminą, kuris vyks nuotoliniu būdu. Egzaminą sudaro dvi dalys: katalikų tikėjimo pagrindų žinių vertinimas ir motyvacijos vertinimas (motyvacinis laiškas bei pokalbis). Egzaminu siekiama nustatyti pirminį stojančiųjų tinkamumą katecheto ar sielovados bendradarbio profesijai. Daugiau informacijos apie stojamojo egzamino organizavimą rasite čia.

Dėl stojamojo egzamino eigos ir turinio skambinkite: +370 67237249; +370 68717399.

KVIEČIAME STUDIJUOTI MAGISTRANTŪROS STUDIJŲ PROGRAMOSE:

Pastoracinė teologija (įgysite Teologijos licenciato laipsnį. Studijų trukmė: 2 m.) Į šią programą priimami tik baigusieji Katalikų teologijos bakalauro programą Lietuvoje arba užsienyje.

Religinis švietimas (įgysite Humanitarinių mokslų magistro laipsnį. Studijų trukmė: 1,5 m.)

Šeimotyra (įgysite Ugdymo mokslų magistro laipsnį. Studijų trukmė: 1,5 m.)

DĖMESIO! Dokumentai į magistrantūros studijų programas priimami internetu tinklalapyje http://epasirasymas.vdu.lt nuo 2023 m. birželio 1 d. iki 2023 m. birželio 27 d. 15 val.

Motyvacinis pokalbis į Religinio švietimo ir Šeimotyros programas 2023 m. birželio 28 d. 11 val. KTF (adresas Gimnazijos g. 7, Kaunas).

Iškilus klausimams apie dokumentų pateikimą teiraukitės: +370 67008796; +370 61132343.

DOKTORANTŪROS PROGRAMA:

Teologijos doktorantūros studijos (tik turintiems Teologijos licenciato laipsnį)

INFORMACIJA APIE STOJIMO TVARKĄ:

Priėmimo į studijas VDU taisyklės

BAIGĘ STUDIJAS GALĖSITE DIRBTI:

Mokytojais mokyklose, gimnazijose.

Žiniasklaidoje, katalikiškose ir ugdomojo pobūdžio organizacijose bei centruose.

Katechetais ir referentais parapijose.

Nepamirškite nemokamų gretutinių studijų suteikiamų papildomų galimybių! Gretutinės studijos jums suteiks didesnį magistratūros studijų pasirinkimą ir platesnes karjeros galimybes.

NORI SUŽINOTI DAUGIAU?

Rašyk arba skambink mums:

benas.ulevicius@vdu.lt 

+370 687 17 399
(8 37) 323477 (pietų pertrauka: 12.00 – 13.00)