Projektas „Atviri gyvenimui: vaikų ir jaunimo lytinės sveikatos stiprinimas ir rizikingos lytinės elgsenos prevencija, taikant inovatyvias mokymo priemones.“

KTF Santuokos ir šeimos studijų centras drauge su Laisvos visuomenės institutas ir Nacionaline šeimų ir tėvų asociacija vykdo projektą Atviri gyvenimui: vaikų ir jaunimo lytinės sveikatos stiprinimas ir rizikingos lytinės elgsenos prevencija, taikant inovatyvias mokymo priemones.

 

Projekto tikslas

Stiprinti vaikų ir jaunimo lytinę sveikatą bei rizikingo lytinio elgesio prevenciją, sukuriant inovatyvias mokymo priemones, skirtas Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programos įgyvendinimui, ir jas išbandyti Lietuvos ugdymo įstaigose.

 

Projekto santrauka

Visuomenės sveikatos požiūriu, lytiniai santykiai tarp paauglių yra rizikini, galintys sukelti rimtas pasekmes tiek asmens, tiek visuomenės sveikatai ir gerovei. UNICEF patvirtina, jog, paaugliai turi didesnę riziką užsikrėsti lytiškai plintančiomis ligomis, (kurios dažnai tampa nevaisingumo priežastimi), pastojusios paauglės mergaitės dažniau nei suaugusios moterys patiria krizinį nėštumą, dažniau gimdo prieš laiką, susiduria su skurdo problemomis. Socialinių mokslų įrodymais pagrįsta, jog žmogaus elgesys priklauso nuo jo turimų įsitikinimų. Įsitikinimų ir vertybių, susijusių su lytiškumu, stiprinimas yra viena pagrindinių rizikingo lytinio elgesio prevencijos priemoniųTodėl siekiant sustiprinti vaikų ir jaunimo lytinę sveikatą pirmiausiai būtina sustiprinti paauglių pagarbaus požiūrio į seksualumą ir lytinius santykius ugdymą/si, nukreipiant jų seksualinę energiją pagarbių santykių, sudarančių meilės pagrindą, kūrimui. Požiūris bendrąja prasme yra sudėtinis reiškinys, kurio pagrindą sudaro žinios, vertybės ir įgūdžiai. Todėl siekiant keisti požiūrį projekte numatyta vienodai atsižvelgti į visus šiuos tris elementus.

Projektas yra orientuotas į inovatyvių priemonių (IP), skatinančių pagarbaus požiūrio į seksualumą ugdymą/si sukūrimą ir išbandymą.

Projekto produktas sudarytas iš keturių komponentų: 1) IP skirtos ugdymui (IPU) – mokytojams, mokyklų visuomenės sveikatos specialistams (VSC), mokyklų socialiniams darbuotojams; 2) IP ugdymuisi (IPUSi) priemonės moksleiviams; 3) internetinės svetainės esivertasdaugiau.lt adaptavimas prie projekto IPUSi talpinimo ir naujos internetinės svetainės IPU talpinimui sukūrimas; 4) IP išbandymo: testavimo metodologijos parengimas, įrankio sukūrimas ir duomenų surinkimas.

 

Tikslinės grupės

Projekto 2 tikslinės tiesioginės grupės:

1 grupė – 5 skirtingų mokyklų komanda, susidedanti iš biologijos, dorinio ugdymo, klasės auklėtojo, socialinio pedagogo ar mokyklos psichologo ir VSC.

2 grupė – 7-12 klasių moksleiviai.

 

Veiklos

 • IP „Vaisingumo formulė“, „Gyvenimas iki gimimo“ scenarijų kūrimas ir skaitmeninis vizualizavimas
 • IP sukūrimas pagal SLURŠ programos, 2.5. “Fizinė sveikata” komponento, Lytinio brendimo dalį, Vaiko teisių užtikrinimo ir tėvų atsakomybės tema teisiniu aspektu.
 • IP pagal SLURŠ programos, 2.5. “Fizinė sveikata” komponento, Lytinio brendimo dalį, Žmogaus gyvybės apsauga nuo pradėjimo momento – teisiniai aspektai
 • Vaizdinių IPUSi kūrimas (scenarijaus kūrimas ir filmavimas) bei esamų vertimas į lietuvių kalbą
 • Metodinio tipo IPUSi (savianalizės testų, apklausų, asmeninių ir komandinių, žaidimo principu paremtų užduočių) teorinis kūrimas ir adaptavimas internetiniams puslapiui
 • Garsinio turinio IPUSi kūrimas
 • Internetinės svetainės skirtos patalpinti IPU struktūros sukūrimas ir paleidimas bei IPU talpinimas į svetainę
 • Internetinės svetainės www.esivertasdaugiau.lt pritaikymas sukurtų IPUSi naudojimui
 • IPU ir iPUSi vertinimo metodologijos pagrindimo bei instrumentų sukūrimas
 • IPU pristatymas tikslinei grupei, apklausa prieš/po mokymų bei refleksija po medžiagos išbandymo pamokų metu
 • Mokymai komandai, kuri darys sukurtų IPUSi pristatymus mokyklose
 • IPUSi išbandymas pasirinktose Lietuvos ugdymo įstaigose
 • Vertinimo duomenų apdorojimas (IPU mokytojų nuomonės prieš ir po mokymų apklausa bei refleksijos po jų išbandymo mokyklose ir IPUSi)

 

Projekto įgyvendinimo rezultatų vertinimui bus naudojamas kiekybiniai ir kokybiniai kriterijai: a) rezultatų kokybiniai rodikliai – IPU ekspertų vertinimas, tikslinės grupės vertinimas 10 balų sistemoje; b) kiekybiniai rodikliai: numatyto įgyvendinimo trukmės rodiklis, užsibrėžtų įgyvendinti priemonių rodiklis.

Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.