Pokalbis su doc. dr. Artūru Grickevičiumi apie kunigų seminarijos Kaune 150 metų istoriją. Radijo laida „Akademija” (2016-04-11)

GRIKKNYGAArtėjant Kauno kunigų seminarijos 150 metų jubiliejui Jūsų dėmesiui pokalbis su istoriku doc. dr. Artūru Grickevičiumi apie kunigų seminarijos Kaune istoriją. Laidą veda klierikas Vincentas Lizdenis.

© Nuotrauka – iš Kauno kunigų seminarijos interneto svetainės: www.kks.lcn.lt