Mokslinis – praktinis seminaras. „Atviri gyvenimui: vaikų ir jaunimo lytinės sveikatos stiprinimo ir rizikingos lytinės elgsenos prevencijos inovatyvių mokymo priemonių taikymas”

Data 2021-10-08, 10 val.

Vieta: Vytauto Didžiojo universitetas (Gimnazijos g. 7, Kaunas).

Mokslinio-praktinio seminaro tikslas – suteikti reikiamų žinių ir įgūdžių mokytojams, mokyklų visuomenės sveikatos specialistams, mokyklų socialiniams darbuotojams apie vaikų ir jaunimo lytinės sveikatos stiprinimą bei rizikingo lytinio elgesio prevenciją, kartu pristatant ir inovatyvias mokymo (IPU) bei mokymosi (IPUSi) priemones, skirtas Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programos (SLURŠ) įgyvendinimui.

Mokslinis-praktinis seminaras skirtas:

  • mokytojams (biologijos, dorinio ugdymo, klasės auklėtojams, taip pat dėstantiems kitą dalyką, nei išvardinta),
  • mokyklų visuomenės sveikatos specialistams (toliau – VSC),
  • mokyklų socialiniams darbuotojams (MSD).

Pageidautina, kad iš mokyklos dalyvautų kelių narių skirtingų dalykų atstovų komanda (biologijos, dorinio ugdymo, klasės auklėtojo, socialinio pedagogo ar mokyklos psichologo ir VSC).

Registracija į mokymus sustabdyta, visos vietos jau užimtos.

Po mokymų bus išduodami pažymėjimai.

SVARBU! Dalyvaujantys mokymuose asmenys privalo turėti galimybių pasą, laikytis visų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos numatytų reikalavimų dėl COVID- 19.

PLAČIAU APIE KONFERENCIJĄ: