Laida „Katechezė“ (2017 06 15)

Kun. dr. Gediminas Jankūnas toliau komentuoja popiežiaus Pranciškaus posinodinį apaštališkąjį paraginimą „Amoris laetitia“ (Meilės džiaugsmas).

http://www.marijosradijas.lt/transliacijos/85825-2017-06-15-09-00-katecheze.html