Laida „Katechezė“ (2017 05 22)

Kun. dr. Gediminas Jankūnas toliau komentuoja popiežiaus Pranciškaus posinodinį apaštališkąjį paraginimą „Amoris laetitia“ (Meilės džiaugsmas).

http://www.marijosradijas.lt/transliacijos/83837-2017-05-22-09-00-katecheze.html