Laida „Katechezė“ (2017 01 23)

„Katechezės” laidoje kun .dr. Gediminas Jankūnas kartu su Rita Lapiniauskiene skaito ir komentuoja popiežiaus Pranciškaus posinodinį apaštališkąjį paraginimą „Amoris laetitia“ (Meilės džiaugsmas). Komentuojamas Pirmojo laiško korintiečiams 13 skyrius – „Meilės himnas”. Svarstoma, ar yra svarbiau būti mylimam, ar mylėti kitą? „Neleiskite, kad diena baigtųsi nesusitaikius”, – sako popiežius Pranciškus. Laidoje kalbama apie tai, kaip šitai įvykdyti. Taip pat laidoje kalbama apie atleidimą. „Atleisti įmanoma ir pageidautina, bet niekas nesako, kad tai lengva. Tiesa, kad šeimos bendrystę galima išsaugoti ir tobulinti tik kilniai aukojantis. Kiekvienas ir visi turi būti pasirengę suprasti, toleruoti, atleisti, susitaikyti.” Laidos dalyviai šneka apie apkalbas šeimoje: „Meilė gyvuoja kartu su netobulumu, visa pakėlimu ir moka patylėti apie mylimo asmens ribotumus.” „Meilė nepraranda vilties”, – šis posakis reiškia viltį to, kuris suvokia, jog kitas gali keistis, jis visada viliasi, kad įmanoma subręsti, netikėtai pražysti, kad vieną dieną sudygs jo būties giliausi potenciniai gebėjimai.”

http://www.marijosradijas.lt/transliacijos/74676-2017-01-23-09-00-katecheze.html