Laida „Irkis į gilumą“ (2019 04 06)

Šv. Bonaventūros rodomas ir mokomas kelias į Dievą. Laidoje dalyvauja filosofas dr. Tomas Sodeika ir filosofijos mokslų dr. Bronė Gudaitytė. 

http://www.marijosradijas.lt/transliacijos/138263-2019-04-06-17-20-irkis-i-giluma.html