Laida „Biblijos slėpiniai“ (2019 02 27)

Juozapas, Dovydo sūnus. Kun. teol. lic. Algirdas Akelaitis ir Šventasis Juozapas Bažnyčios dokumentuose: nuo kulto iki Visuotinės Bažnyčios Globėjo. Kun. teol. lic. Arūnas Kesilis. Įrašas iš Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos organizuojos tarptautinės mokslinės konferencijos, skirtos Vilniaus kunigų seminarijos atkūrimo 25 m. jubiliejui „Argi gimė kada kitas vyras kaip Juozapas?“ (Sir 49, 15)

http://www.marijosradijas.lt/transliacijos/135447-2019-02-27-18-15-biblijos-slepiniai.html