Laida „Biblijos slėpiniai“ (2017 07 05)

Kun. Algirdas Akelaitis komentuoja Senojo Testamento Jobo knygos prologą, 1 – 2 skyrius.

http://www.marijosradijas.lt/transliacijos/87362-2017-07-05-18-15-biblijos-slepiniai.html