Laida „Aktualijos“ (2020 01 28)

Sausio 28 d. Bažnyčia mini kunigo, Bažnyčios mokytojo šv. Tomo Akviniečio dieną ta proga laidoje svarstomas tikėjimo ir proto santykis. Laidoje kalba VDU KTF dekanas dr. Benas Ulevičius ir kun. Saulius Bužauskas. 

http://www.marijosradijas.lt/transliacijos/161422-2020-01-28-08-00-aktualijos.html