Laida „Aktualijos“ (2019 02 21)

Vysk. Algirdo Jurevičiaus ir mons. Arūno Jagelavičiaus pranešimai LSMU konferencijoje „Ligonių sielovada sveikatos priežiūros sistemoje“.

http://www.marijosradijas.lt/transliacijos/134924-2019-02-21-08-00-aktualijos.html