KTF TALENTAI. Visus metus!

Šiuo ypatingu laiku nemaža dalis veiklų vykdoma kitaip. Ne išimtis ir KTF talentų vakaras, tapęs neatsiejama mūsų fakulteto tradicija. Būkime kūrybingi, išnaudokime galimybę susitikti ir dalintis savo TALENTAIS KITAIP.

Kviečiame KTF talentų vakarą įgyvendinti nuotoline ir tęstine forma. Dalinkimės savo talentais visus metus.

KAIP DALYVAUTI?
Pranešk apie savo talentą el. paštu: ktfakultetas@gmail.com

Ieškosime geriausio būdo tavo talentą paruošti pristatymui interneto erdvėje.

Prieš skelbiant talentą, galėsi pasirinkti viešinimo būdą ir viešumo laipsnį.

Kviečiame dalyvauti visus KTF bendruomenės narius – studentus ir dėstytojus.

Padovanokime KTF talentų šventę sau ir kitiems!