Įspūdžiai iš Jaunųjų teologų kolokviumo Taize, Prancūzijoje (2015-09-21)

radijo2015-09-21kolokviumasVytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto studentai dalijasi įspūdžiais ir patirtimi iš Taize kaimelyje Prancūzijoje vykusio Jaunųjų teologų kolokviumo. Kolokviume kalbėjo per 20 teologų iš įvairių krikščionių bažnyčių. Pagrindinės temos – Brolio Roger indėlis į teologinę mintį. Svečius kalbina VDU Katalikų teologijos fakulteto dekanas doc. dr. Benas Ulevičius.