Įspūdžiai iš studijų Japonijoje (2015-12-28)

2015-12-28VDU Katalikų teologijos fakulteto dekanas doc. dr. Benas Ulevičius kalbina studentą Gintą Petkevičių apie studijas Japonijoje.

Mokslas ir religija (2015-12-21)

2015-12-21Laidoje „Akademija” svečiuosis vertėjas ir leidėjas Gediminas Žukas bei VDU Katalikų teologijos fakulteto dėstytojas dr. Valdas Mackela. Laidoje bus pristatytos išleistos knygos religijos ir mokslo tema. Laidos svečiai kalbės apie šios temos aktualumą Lietuvoje, diskutuos apie religinį bei mokslinį tikrovės pažinimą. Laidą veda VDU Katalikų teologijos fakulteto dekanas doc. dr. Benas Ulevičius.

Apie Tomą Mertoną ir jo knygas (2015-10-05, 2015-11-16 ir 2015-11-30)

2015-10-05Laidoje filosofas, pedagogas, vertėjas Tomas Sodeika ir VDU Katalikų teologijos fakulteto dėstytojas dr. Valdas Mackela dalinasi įžvalgomis apie Tomo Mertono asmenybę ir jo rašytinį palikimą.

 
 
 
 
Pirmoji laida:

Antroji laida:

Trečioji laida:

Apie filosofą Emanuelį Leviną (2015-11-02)

2015-11-02Laidoje „Akademija” Vilniaus Universitete spalio 27-29 d. vykusios konferencijos „Emanuelis Levinas: radikalus mąstytojas krizės laikais” dalyvį kunigą salezietį profesorių iš Liuveno universiteto Rogerį Burggraeve apie pasaulinio garso iš Kauno kilusį filosofą kalbina Valdas Mackela.

Pranešimai „Krikščionis dialoge su kitaip mąstančiu” ir „Krikščioniško tikėjimo ir gamtos mokslų sąsajos” (2015-10-26)

2015-10-26B. Ulevičiaus ir A. Lukaševičiaus pranešimai.

Krikščionių istorinės sąmonės problemos ir paradigmos (2015-10-12)

2015-10-12Doc. dr. Artūro Grickevičiaus pranešimas.

Įspūdžiai iš Jaunųjų teologų kolokviumo Taize, Prancūzijoje (2015-09-21)

radijo2015-09-21kolokviumasVytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto studentai dalijasi įspūdžiais ir patirtimi iš Taize kaimelyje Prancūzijoje vykusio Jaunųjų teologų kolokviumo. Kolokviume kalbėjo per 20 teologų iš įvairių krikščionių bažnyčių. Pagrindinės temos – Brolio Roger indėlis į teologinę mintį. Svečius kalbina VDU Katalikų teologijos fakulteto dekanas doc. dr. Benas Ulevičius.

Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo Šiluvoje vaidmuo tikinčiųjų evangelizacijai (2015-09-14)

radijo2015-09-14Laidoje pristatoma kun. dr. Simo Maksvyčio daktaro disertacija „Švenčiausios Mergelės Marijos apsireiškimo Šiluvoje fenomeno vaidmuo tikinčiųjų evangelizacijai”. Laidoje dalyvauja kun. dr. Simas Maksvytis, laidą veda Vita Liaudanskaitė-Vaitkevičienė.

Pasaulio atsiradimas, sukūrimas ir evoliucija (2015-08-31)

radijo2015-08-31Katalikų teologijos fakulteto dėstytojo, doc. dr. Artūro Lukaševičiaus paskaita „Pasaulio atsiradimas, sukūrimas ir evoliucija”.

Interviu su VDU filosofijos dėstytoja Brone Gudaityte (2015-08-10)

radijo2015-04-27Laidoje dalyvauja VDU filosofijos dėstytoja doc. dr. Bronė Gudaitytė. Laidą veda Gintas Petkevičius.

Apie vienuoliškojo gyvenimo ištakas (2015-07-20)

radijo2015-07-20

Laidoje kalbama apie vienuoliškojo gyvenimo ištakas. Dalyvauja ses. Agnietė ir VDU Katalikų teologijos fakulteto dėstytojas dr. Valdas Mackela.

Naujai išleistos knygos apie mokslą ir religiją (2015-07-13)

2015-12-21Laidoje „Akademija” svečiuosis vertėjas ir leidėjas Gediminas Žukas bei VDU Katalikų teologijos fakulteto dėstytojas dr. Valdas Mackela. Laidoje bus pristatytos išleistos knygos religijos ir mokslo tema. Laidos svečiai kalbės apie šios temos aktualumą Lietuvoje, diskutuos apie religinį bei mokslinį tikrovės pažinimą. Laidą veda VDU Katalikų teologijos fakulteto dekanas doc. dr. Benas Ulevičius.

Apie vienuolio Tomo Mertono asmenybę ir jo rašytinį palikimą (2015-06-29 ir 2015-07-06)

2015-10-05Laidoje filosofas, pedagogas, vertėjas Tomas Sodeika ir VDU Katalikų teologijos fakulteto dėstytojas dr. Valdas Mackela dalinasi įžvalgomis apie Tomo Mertono asmenybę ir jo rašytinį palikimą.

Pirmoji laida:

Antroji laida:

Interviu su religijos studijų bakalauro absolventėmis (2015-06-08)

radijo2015-06-08Laidą veda VDU Katalikų teologijos fakulteto dekanas doc. dr. Benas Ulevičius.

Diskusija apie paklusnumą (2015-05-18)

radijo2015-05-18Laidoje Kauno kunigų seminarijos klierikai kviečia pamąstyti drauge apie paklusnumą. Ieškosime atsakymo, ar šiandieniniame pasaulyje dar yra vietos tokiam reiškiniui, kaip paklusnumas, o galbūt be to tiesiog gyventi neįmanoma. Maloniai kviečiame pasiklausyti.

Interviu su VDU filosofijos dėstytoja Brone Gudaityte (2015-04-27)

radijo2015-04-27Laidoje dalyvauja VDU filosofijos dėstytoja doc. dr. Bronė Gudaitytė. Laidą veda Gintas Petkevičius.

Interviu su Kauno arkivyskupijos jaunimo centro vadove Neringa Ulevičiene (2015-04-13)

radijo2015-04-13Kalbiname Katalikų teologijos fakulteto absolventę, Kauno arkivyskupijos jaunimo centro vadovę Neringą Ulevičienę. Laidą veda doc. dr. Benas Ulevičius.

Apie knygą „Tiesiog krikščionybė” (2015-03-30)

Tiesiog krikščionybė
Krikščioniškąja klasika ir apologetikos šedevru vadinama knyga „Tiesiog krikščionybė” pirmiausiai pasirodė kaip rinkinys BBC radijo laidų Antrojo pasaulinio karo metu. Lietuviškai ši knyga išleidžiama jau trečią kartą. Laidoje įžvalgomis apie paprastą „Tiesiog krikščionybės” genialumą dalijasi Katalikų teologijos fakulteto dekanas doc. dr. Benas Ulevičius ir Katalikų teologijos fakulteto dėstytojas, Kauno arkivyskupijos katechetikos centro direktorius doc. dr. Artūras Lukaševičius. Laidą veda dr. Valdas Mackela.

Apie studentų sielovadą universitetuose (2015-03-16)

radijo2013-09-16Laidą veda doc. dr. Benas Ulevičius.

Apie inkviziciją (2015-02-23)

radijo2013-01-14VDU Katalikų teologijos fakulteto doc. dr. Lina Šulcienė kalba tema „Inkvizicija”.

Apie Pašvęstojo gyvenimo metus (2015-01-26)

PasvestogyvmetaiPopiežius Pranciškus visiems pašvęstiesems asmenims Pašvęstojo gyvenimo metų proga kalba apie tris tikslus šiems metams: dėkingai žvelgti į praeitį, aistringai gyventi dabartyje ir viltingai apkabinti ateitį.
Laidą veda dr. Valdas Mackela.

Interviu su naujai išrinktu VDU rektoriumi prof. Juozu Augučiu (2015-06-15)

radijo2015-06-15

Laidoje dalyvauja naujai išrinktas Vytauto Didžiojo Universiteto rektorius, iki šiol universitete Mokslo prorektoriaus pareigas ėjęs matematikas, habilituotas technologijos mokslų daktaras, Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys (akademikas) prof. Juozas Augutis. Svečią kalbina Vilius Kaminskas.