Katedros

Teologijos katedra

  • Katedros vedėjas kun. prof. dr. Andrius Narbekovas
  • Telefonas: (37) 32 13 79
  • El. paštas: a.narbekovas@ktf.vdu.lt

Religijos studijų katedra

  • Katedros vedėjas prof. dr. Eugenijus Danilevičius,
  • Telefonas: (37) 32 34 42
  • El. paštas: e.danilevicius@ktf.vdu.lt