Carlo Bertagning, OFM ir Pauliaus Vaineikio, OFM paskaita „IKONŲ KALBA“ gegužės 3 d. 16:40

SKELBIMAS ikonografija

Br. Paulius