Apologetika (2014-09-08)

radijo2014-09-08Laidos tema „Apologetika“. Prie mikrofono doc. dr. Lina Šulcienė.