Radijo laidos

Šioje skiltyje rasite Marijos radijo eteryje transliuotas teologinio pobūdžio laidas.

Laidose gyvai, išsamiai, moksliškai ir aktualiai nagrinėjamas tikėjimo ir mokslo santykio klausimas, dvasingumas, gilinamasi į Šventąjį Raštą, bei į daugelį kitų teologinių aspektų.

Laidas veda Katalikų teologijos fakulteto dėstytojai.

 

Laida „Irkis į gilumą“ (2019 12 14)

Kun. dr. Rimas Skinkaitis. Teologinė įsikūnijimo prasmė. http://www.marijosradijas.lt/transliacijos/157769-2019-12-14-17-20-irkis-i-giluma.html ...

Laida „Irkis į gilumą“ (2019 12 07)

Kun. dr. Rimas Skinkaitis. Krikščionių ir Islamo požiūrių į Jėzaus asmenį panašumai ir skirtumai. http://www.marijosradijas.lt/transliacijos/157255-2019-12-07-17-20-irkis-i-giluma.html ...

Laida „Katechezė“ (2019 12 04)

Prel. Vytautas Steponas Vaičiūnas. Adventas – proga tinkamai panaudoti Dievo duotą laiką. http://www.marijosradijas.lt/transliacijos/156889-2019-12-04-09-00-katecheze.html ...

Laida „Gyvybės medis“ (2019 12 02)

Laidoje apie krikščioniškų vertybių gynimą kalba dr. Birutė Obelenienė ir kun. prof. Andrius Narbekovas.  http://www.marijosradijas.lt/transliacijos/156844-2019-12-02-18-15-gyvybes-medis.html ...

Laida „Irkis į gilumą“ (2019 11 23)

Mistikų kelias į kontempliaciją. Prof. Tomas Sodeika ir dr. Bronė Gudaitytė. http://www.marijosradijas.lt/transliacijos/156152-2019-11-23-17-20-irkis-i-giluma.html ...

Laida „Alfa jaunimui“ (2019 10 31)

Laidos tema „Nejaugi tai viskas?“ Nejaugi gyvenimas baigiasi mirtimi? Kodėl reikia ieškoti gyvenimo prasmės? Laidoje diskutuoja diakonas, VDU Katalikų teologijos fakulteto dekanas doc. dr. Benas Ulevičius ir VDU Katalikų teologijos fakulteto doktorantas Valdas Kilpys.  http://www.marijosradi...

Laida „Aktualijos“ (2019 10 22)

Minint šv. Popiežiaus Jono Pauliaus II dieną laidoje kviečiame pasiklausyti jo tarnystės laikotarpio aptarimo. Dalyvauja istorikas doc. dr. Artūras Grickevičius. Jį kalbina kun. Saulius Bužauskas. http://www.marijosradijas.lt/transliacijos/153930-2019-10-22-08-00-aktualijos.html ...

Laida „Aktualijos“ (2019 10 18)

Laidoje pristatoma Popiežiaus Pranciškaus žinia 2019 m. Pasaulinės misijų dienos proga „Pakrikštyti ir siunčiami: Kristaus bažnyčios misija pasaulyje“. Komentuoja diakonas dr. Benas Ulevičius ir kun. Saulius Bužauskas. http://www.marijosradijas.lt/transliacijos/153276-2019-10-18-08-00-aktual...

Laida „Malonės dovana” (2019 09 19)

Diakono dr. Beno Ulevičiaus paskaita „Kam esu pašauktas? Atpažinimo strategija.“ http://www.marijosradijas.lt/transliacijos/150951-2019-09-19-20-00-malones-dovana.html ...

Laida „Irkis į gilumą“ (2019 09 14)

Dr. Bronė Gudaitytė ir prof. Tomas Sodeikia aptaria šv. Bonuventūros dvasinius raštus. http://www.marijosradijas.lt/transliacijos/150610-2019-09-14-17-20-irkis-i-giluma.html ...