Stojamųjų egzaminų į studijų programą Katalikų teologija organizavimo ir vykdymo 2024 m. tvarkos aprašas

Stojamųjų egzaminų į studijų programą Katalikų teologija organizavimo ir vykdymo 2024 m. tvarkos aprašas