Studijų programų komitetai

Katalikų teologijos fakulteto vykdomų programų studijų komitetai:

1. Bakalauro programos „Katalikų teologija“ (6121NX046, 612V60002) komitetas, patvirtintas 2020 10 29, dekano potvarkiu KTF-20-002

1. Doc. dr. Benas Ulevičius (VDU) – pirmininkas
2. Kun. prof. dr. Andrius Narbekovas (VDU)
3. Kan. prof. dr. Kęstutis Žemaitis (VDU)
4. Vysk. doc. dr. Jonas Ivanauskas (VDU) – socialinis partneris
5. Dr. Aušra Vasiliauskaitė (VDU)
6. Kun. dr. Ramūnas Norkus (KKS) – socialinis partneris
7. Dr. Justė Milušauskienė (VDU)
8. Gintarė Lukijanskaitė (Katalikų teologijos studijų programos studentė)

2. Bakalauro programos „Religijos pedagogika“ (6121MX036) komitetas, patvirtintas 2020 10 29, dekano potvarkiu KTF-20-002

1. Prof. dr. Eugenijus Danilevičius (VDU) – pirmininkas
2. Doc. dr. Benas Ulevičius (VDU)
3. Doc. dr. Artūras Lukaševičius (Kauno arkivyskupijos Katechetikos centro vadovas –
socialinis partneris; VDU)
4. Mons. doc. dr. Artūras Jagelavičius (VDU)
5. Vysk. dr. Kęstutis Kėvalas (VDU)
6. Indrė Pamarnackaitė (Religijos pedagogikos studijų programos absolventė)

3. Magistro programos „Pastoracinė teologija“ (6211NX039) komitetas, patvirtintas 2020 10 29, dekano potvarkiu KTF-20-002

1. Dr. Aušra Vasiliauskaitė (VDU) – pirmininkė
2. Vysk. doc. dr. Jonas Ivanauskas (VDU) – socialinis partneris
3. Vysk. dr. Kęstutis Kėvalas (VDU) – socialinis partneris
4. Prel. prof. dr. Vytautas S. Vaičiūnas (VDU)
5. Kan. prof. dr. Rimas Skinkaitis (VDU)
6. Prof. dr. Birutė Obelenienė (VDU)
7. Kun. prof. dr. Andrius Narbekovas (VDU)
8. Kun. dr. Gediminas Jankūnas (VDU)
9. Vysk. dr. Algirdas Jurevičius – socialinis partneris
10. Gabrielė Plerpaitė (Pastoracinės teologijos studijų programos studentė)

4. Magistro programos „Religinis švietimas“ (6211NX041) komitetas, patvirtintas 2020 10 29, dekano potvarkiu KTF-20-002

1. Doc. dr. Artūras Lukaševičius (Kauno arkivyskupijos Katechetikos centro vadovas –
socialinis partneris; VDU) – pirmininkas
2. Doc. dr. Benas Ulevičius (VDU)
3. Prof. dr. Eugenijus Danilevičius (VDU)
4. Mons. doc. dr. Artūras Jagelavičius (VDU)
5. Vysk. dr. Kęstutis Kėvalas (VDU)
6. Lina Raškinienė (Religinio švietimo studijų programos absolventė)

5. Magistro programos „Šeimotyra“ (6211MX021) komitetas, patvirtintas 2020 10 29, dekano potvarkiu KTF-20-002

1. Prof. dr. Birutė Obelenienė (VDU) – pirmininkė
2. Kun. prof. dr. Andrius Narbekovas (VDU)
3. Prof. habil. dr. Kęstutis Pukelis (VDU)
4. Dalia Lukėnienė (Lietuvos šeimos centro reikalų vedėja) – socialinė partnerė
5. Žydrūnė Marčiulionienė (Šeimotyros studijų programos absolventė)
6. Mindaugas Advilonis (Šeimotyros studijų programos absolventas)