Šv. Mišios studentams

Katalikų teologijos fakulteto koplyčioje, dekanate, kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 10:30 vyksta šv. Mišios studentams.

Šv. Mišias aukoja prel. Vytautas. S. Vaičiūnas, kun. G. Jankūnas, kun. Algirdas Akelaitis.

Maloniai kviečiame visus dalyvauti!

Misios