Šv. Mišios studentams Vytauto Didžiojo universitete

Antradieniais 10.30, Katalikų teologijos fakulteto koplyčioje, dekanate (Gimnazijos g. 7).

Šv. Mišias aukoja prel. Vytautas S. Vaičiūnas, kun. G. Jankūnas, kun. A. Narbekovas.

 Trečiadieniais 12.00 VDU akademinės sielovados koplyčioje (Putvinskio g. 23, 105 a.).

Šv. Mišias aukoja VDU kapelionai kun. Rastislav Dluhý CSsR, kun. Peter Hertel CSsR

Maloniai kviečiame visus dalyvauti!