Šv. Mišios studentams Vytauto Didžiojo universitete

Antradieniais 10.30, Katalikų teologijos fakulteto koplyčioje, dekanate (Gimnazijos g. 7).

Šv. Mišias aukoja prel. Vytautas S. Vaičiūnas, kun. G. Jankūnas, kun. A. Narbekovas.

Antradieniais 16.00,  VDU akademinės sielovados koplyčioje (Putvinskio g. 23, 105 a.).
 Trečiadieniais 10.00 VDU akademinės sielovados koplyčioje (Putvinskio g. 23, 105 a.).

Šv. Mišias aukoja VDU kapelionas kun. Gintaras Blužas

Maloniai kviečiame visus dalyvauti!