2012/2013 m. „Tikėjimas ir mokslas“

SIŪLOMŲ TEMŲ SĄRAŠAS

Pastaba: žemiau pateiktos temos yra orientacinės. Konkurso dalyvis gali pasirinkti savo paties sugalvotą temą. Norintiems konsultacijos dėl temų tinkamumo teikiamos el. paštu Gabrielius.Klimenka@fc.vdu.lt

A. Gamtos mokslai ir tikėjimas
1. Didysis sprogimas ir biblinė sukūrimo samprata
2. Evoliucija ir biblinio sukūrimo sąsajos
3. Evoliucija ir tikėjimas
4. Gyvybės kilmė tikėjimo ir mokslo šviesoje
5. „Ievos hipotezė“ gamtamokslio ir teologijos požiūriu
6. Katalikų Bažnyčios požiūris į evoliuciją
7. Protas ir tikėjimas
8. Stebuklas ir gamtos dėsniai
9. Stebuklas: tikėti ar netikėti?
10. Teologijos ir genetikos sąsajos F. S. Collins’o knygoje Dievo kalba
11. Tikėjimas ir mokslas apie visatos atsiradimą
12. Žmogaus kilmė: gamtamokslio ir teologijos sąsajos

B. Istorijos mokslai ir tikėjimas
1. XX a. archeologijos atradimai ir biblinių įvykių istoriškumas
2. Per mokslo atradimus – į tikėjimą (mokslininko atėjimo į tikėjimą istorija)
3. Tikintis mokslininkas (biografija)
4. Bažnyčia ir mokslo pažanga viduramžių Europoje
5. Bažnyčia ir universitetų atsiradimas

C. Filosofija ir tikėjimas
1. Tikėjimas ir mokslas: sąjungininkai ar priešai?
2. Protas slėpinio akivaizdoje
3. Tikintis žmogus – racionalus žmogus?
4. Gamtos mokslų žinios – kliūtis tikėjimui?
5. Filosofija – kelias į tikėjimą?
6. Filosofijos istorija – Dievo ieškojimų istorija?
7. Ateistas ir tikintysis: kaip susikalbėti?
8. Dievo buvimo įrodymai šiandienos pasaulyje

D. Bioetika ir tikėjimas
1. Žmogus – reprodukcijos produktas?!
2. Dirbtinis apvaisinimas – mokslo pažanga ar iššūkis Kūrėjui?
3. Žmogaus pradžia: embriono teisė gyventi.
4. Jei aš būčiau pradėtas mėgintuvėlyje…
5. Eutanazija – žmogaus teisė į orią mirtį?

2012/2013m. konkurso laureatai

 

Tikejimasirmokslas2012laureatai-sum

PAGRINDINĖ LITERATŪRA

1. Barr S. M. Antropiniai sutapimai. Naujasis židinys, Vilnius, 2001. 7-8 (127-128).
2. Chesterton K. G. Ortodoksija. Aidai, Vilnius, 1998.
3. Collins F. S. Dievo kalba. Katalikų pasaulio leidiniai, Vilnius, 2005.
4. Jonas Paulius II. Enciklika Fides et ratio Katalikų Bažnyčios vyskupams apie tikėjimo ir proto santykį; http://www.lcn.lt/b_dokumentai/enciklikos/fides-et-ratio.html.
5. Kavaliauskas Č. Tarp fizikos ir teologijos. Aidai, Vilnius, 1998.
6. Lewis C. S. Didžiosios skyrybos. Katalikų pasaulio leidiniai, 2005
7. Lewis C. S. Kipšo laiškai. Katalikų pasaulis, Vilnius, 1996.
8. Lewis C. S. Stebuklai. Verba vera, Kaunas, 2007
9. Lewis C. S. Tiesiog krikščionybė. Nova vita, Šiauliai, 1999.
10. Messori V. Hipotezės apie Jėzų. Katalikų pasaulis, Vilnius, 1997.
11. Paškus A. Evoliucija ir krikščionybė. Draugo spaustuvė, Chicago, 1988.
12. Paškus A. Tikėjimo ir netikėjimo sąlytis šiandien. Lietuvos Katechetikos Centras, Kaunas, 1998.
13. Peroud R. Moteris katedrų laikais. Vaga, Vilnius, 2007.
14. Pijus XII. Enciklika Humani generis; http://www.vatican.va/holy_father/pius_xii/encyclicals/documents/hf_p-xii_enc_12081950_humani-generis_en.html
15. Putinaitė N. Tikėjimo prieigos. Aidai, Vilnius, 2003.
16. Ratzinger J. Krikščionybės įvadas. Katalikų pasaulio leidiniai, Vilnius, 1991.
17. Rubšys A. Visatos istorija. Soter, Kaunas, 2000.4 (32) p. 7-20.
18. Schönborn C. Dar kartą: „Sukūrimas ir evoliucija“. „Bažnyčios žinios“, 2006-9-15, Nr. 17; http://www.lcn.lt/bzinios/bz0617/617str2.html.
19. Biblija, arba Šventasis Raštas. Lietuvos Biblijos draugija (bet kuris leidimas).
20. Theo de Boer. Filosofų dievas ir Paskalio Dievas. Aidai, Vilnius, 2006.

PAPILDOMA LITERATŪRA

1. Adam, Eve, and Evolution; http://www.catholic.com/library/Adam_Eve_and_Evolution.asp
2. Bunson M., Fathers of Science; http://www.catholiceducation.org/articles/science/sc0113.htm
3. Carroll W., Aquinas and the Big Bang; http://catholiceducation.org/articles/science/sc0034.html
4. Chaput J., Alpha and Omega: Reconciling Science and Faith; http://catholiceducation.org/articles/science/sc0028.html
5. Communion and Stewardship: Human Persons Created in the Image of God; http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_con_cfaith_doc_20040723_communion-stewardship_en.html
6. Dei Filius; http://www.ewtn.com/library/COUNCILS/V1.htm
7. Do Miracles Still Occur?; http://www.catholic.com/library/Do_Miracles_Still_Occur.asp
8. Driscoll J.T. [i]Miracle[/i]; http://www.newadvent.org/cathen/10338a.htm
9. D’Souza D., Debunking the Galileo Myth; http://www.catholiceducation.org/articles/facts/fm0111.htm
10. Famous Scientists Who Believed in God; http://www.godandscience.org/apologetics/sciencefaith.html
11. Feser E., Blinded by Scientism; http://www.catholiceducation.org/articles/science/sc0115.htm
12. Johnston G., Are Catholics Creationists?; http://www.catholiceducation.org/articles/science/sc0110.htm
13. Jonas Paulius II., Message to the Pontifical Academy of Sciences: On Evolution; http://www.ewtn.com/library/PAPALDOC/JP961022.HTM
14. Klimenka G. E., Bažnyčia ir evoliucija ar iš tiesų vyksta karas?, Geologijos akiračiai, 2011/1-2, P. 53-57.
15. Leo XIII., Providentissimus Deus; http://www.vatican.va/holy_father/leo_xiii/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_18111893_providentissimus-deus_en.html
16. Midbon M., ‘A Day Without Yesterday’: Georges Lemaitre & the Big Bang; http://catholiceducation.org/articles/science/sc0022.html
17. Pacholczyk T., Are Science and Religion Really Enemies?; http://catholiceducation.org/articles/apologetics/ap0273.htm
18. Science and the Church; http://www.newadvent.org/cathen/13598b.htm
19. Stenson J., Evolution: a catholic perspective; http://www.ewtn.com/library/HUMANITY/EVOLUTN.TXT
20. Wiker B., The Privilege of Life on Earth; http://catholiceducation.org/articles/science/sc0037.html