Religijos mokslo žurnalas „Soter“

soter-shadowMokslinis žurnalas „Soter“ buvo leidžiamas Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos-filosofijos fakultete nuo 1924 m. ir atkurtas 1999 m. Katalikų teologijos fakulteto Vytauto Didžiojo universitete.

Straipsniai spausdinami lietuvių, anglų, vokiečių, prancūzų, italų, lenkų ir rusų kalbomis.

Žurnalą kuruoja Katalikų teologijos fakulteto Vytauto Didžiojo universitete Didysis Kancleris –

KAUNO ARKIVYSKUPIJOS APAŠTALIŠKASIS ADMINISTRATORIUS ALGIRDAS JUREVIČIUS

.

Redakcinės kolegijos pirmininkas –  prof. dr. Andrius Narbekovas, pirmininko padejėja prof. dr. Birutė Obelenienė.