Leidiniai

Bioetika

Andrius Narbekovas

Leidykla: VDU, Išleidimo metai: 2004


Kadangi gyvybės mokslai apima ne tik mediciną ir biologiją, bet ir medicinines bei biologines praktikas, todėl bioetika yra medicinos, teisės, ekonomikos, sociologijos, antropologijos, socialinės politikos ir filosofijos sankirtoje. Knygoje pristatomi būtent tokioje sankirtoje galimi moralės normų peržengimo atvejai.

Turinys

Meilė ir pasirengimas šeimai: vaisingumo pažinimas

Andrius Narbekovas, Birutė Obelenienė, Virgilijus Rudzinskas

Leidykla: VDU, Išleidimo metai: 2004


Tai knyga apie žmogaus, kuris apdovanotas protu, laisva valia ir lytiškumu, vaisingumą, bei pasiruošimą santuokai.

Turinys

Bažnyčios istorija

Artūras Grickevičius

Leidykla: VDU, Išleidimo metai: 2003


Tam, kas skaitė didžiai populiarią V.Mesori (Vittorio Messori) knygą Hipotezės apie Jėzų, abejonių neturėtų būti: krikščionybė, kaip vienintelė religija, turinti tvirtas istorines šaknis, kaip religija, labiausiai įtakojusi pasaulinės civilizacijos raidą, negali būti pakankamai gerai suvokta be rimtų Bažnyčios praeities studijų. Taigi ji reikalinga arba l. reikalinga ne tik tikinčiajam savo Bažnyčios praeičiai pažinti ir tuo sustiprinti savo tikėjimą, tačiau ir ne tikinčiam, bet išsilavinusiam žmogui, kad jis pakankamai gerai suvoktų žmonijos praeitį ir šiandieninį pasaulį.

Turinys

Bakalauro ir magistro darbų rengimo metodika

Alfonsas Motuzas

Leidykla: VDU, Išleidimo metai: 2002


Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto studentams skirtame metodiniame leidinyje pateikiama bendra bakalauro ir magistro darbų rašymo tvarka. Jį sudaro trys dalys: tiriamojo darbo rašymo specifika, reikalavimai bei darbų gynimo ir įvertinimų nuostatos.

Turinys