Radijo laidos

„Akademija“ – tai akademinės bendruomenės laida, kuri skleidžia žinias ir bendrystę visiems radijo klausytojams.
Laidose gyvai, išsamiai, moksliškai ir aktualiai nagrinėjamos teologinės temos, tikėjimo ir mokslo santykio klausimas, taip pat pristatomos akademinės bendruomenės gyvenimo aktualijos.
Laidas veda doc. dr. Benas Ulevičius, VDU Katalikų teologijos fakulteto dekanas, ir dr. Valdas Mackela, Vytauto Didžiojo Universiteto Teologijos fakulteto dėstytojas bei Vilniaus universiteto Religijos studijų ir tyrimų centro lektorius.

Įspūdžiai iš Jaunųjų teologų kolokviumo Taize, Prancūzijoje (2015-09-21)

Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto studentai dalijasi įspūdžiais ir patirtimi iš Taize kaimelyje Prancūzijoje vykusio Jaunųjų teologų kolokviumo. Kolokviume kalbėjo per 20 teologų iš įvairių krikščionių bažnyčių. Pagrindinės temos - Brolio Roger indėlis į teologinę mintį. Sv...

Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo Šiluvoje vaidmuo tikinčiųjų evangelizacijai (2015-09-14)

Laidoje pristatoma kun. dr. Simo Maksvyčio daktaro disertacija „Švenčiausios Mergelės Marijos apsireiškimo Šiluvoje fenomeno vaidmuo tikinčiųjų evangelizacijai". Laidoje dalyvauja kun. dr. Simas Maksvytis, laidą veda Vita Liaudanskaitė-Vaitkevičienė. ...

Pasaulio atsiradimas, sukūrimas ir evoliucija (2015-08-31)

Katalikų teologijos fakulteto dėstytojo, doc. dr. Artūro Lukaševičiaus paskaita „Pasaulio atsiradimas, sukūrimas ir evoliucija". ...

Interviu su VDU filosofijos dėstytoja Brone Gudaityte (2015-08-10)

Laidoje dalyvauja VDU filosofijos dėstytoja doc. dr. Bronė Gudaitytė. Laidą veda Gintas Petkevičius. ...

Apie vienuoliškojo gyvenimo ištakas (2015-07-20)

Laidoje kalbama apie vienuoliškojo gyvenimo ištakas. Dalyvauja ses. Agnietė ir VDU Katalikų teologijos fakulteto dėstytojas dr. Valdas Mackela. ...

Naujai išleistos knygos apie mokslą ir religiją (2015-07-13)

Laidoje „Akademija" svečiuosis vertėjas ir leidėjas Gediminas Žukas bei VDU Katalikų teologijos fakulteto dėstytojas dr. Valdas Mackela. Laidoje bus pristatytos išleistos knygos religijos ir mokslo tema. Laidos svečiai kalbės apie šios temos aktualumą Lietuvoje, diskutuos apie religinį bei mokslinį ...

Apie vienuolio Tomo Mertono asmenybę ir jo rašytinį palikimą (2015-06-29 ir 2015-07-06)

Laidoje filosofas, pedagogas, vertėjas Tomas Sodeika ir VDU Katalikų teologijos fakulteto dėstytojas dr. Valdas Mackela dalinasi įžvalgomis apie Tomo Mertono asmenybę ir jo rašytinį palikimą. Pirmoji laida: Antroji laida: ...

Interviu su religijos studijų bakalauro absolventėmis (2015-06-08)

Laidą veda VDU Katalikų teologijos fakulteto dekanas doc. dr. Benas Ulevičius. ...

Diskusija apie paklusnumą (2015-05-18)

Laidoje Kauno kunigų seminarijos klierikai kviečia pamąstyti drauge apie paklusnumą. Ieškosime atsakymo, ar šiandieniniame pasaulyje dar yra vietos tokiam reiškiniui, kaip paklusnumas, o galbūt be to tiesiog gyventi neįmanoma. Maloniai kviečiame pasiklausyti. ...