Dėstytojai

Dr. Ligita Ryliškytė SJE


Dėstomi dalykai:

Klinikinės pastoracijos teorija ir praktika

s.ligita@sje.lt 

Dr. Vygantas Malinauskas


Dėstomi dalykai:

Bažnyčios ir valstybės santykiai.

Apologetika religiniame švietime.

vygantas.malinauskas@vdu.lt 

 

Dr. Rima Valinčiūtė-Varnė


Dėstomi dalykai:

Bažnytinis menas

rima.valinciute-varne@vdu.lt 

 

Diak. lic. Darius Chmieliauskas


Dėstomi dalykai: 

Pastoracinė globa (seminaras)

apinaitis@me.com 

 

Mgr. Vaida Spangelevičiūtė-Kneižienė


Dėstomi dalykai: 

Pastoracinės veiklos vadyba (seminaras)

vaida.kn@gmail.com 

 

Kun. lic. Gintaras Blužas OFS


Dėstomi dalykai:

Fundamentinė teologija (1): Dievo apreiškimas ir fundamentinė kristologija.

Fundamentinė teologija.

gintaras.bluzas@gmail.com 

 

Kun. lic. Mozė Mitkevičius


Dėstomi dalykai:

Šventojo Rašto  hermeneutika.

Naujojo Testamento teologija.

mozemi@gmail.com 

 

Dr. Valdas Kilpys


Dėstomi dalykai:

Gamtos filosofija

valdas.kilpys@gmail.com 

 

Kun. lic. Mindaugas Grigalius


Dėstomi dalykai:

Liturgija

mindaugas.grigalius@vdu.lt

 

Lic. Indrė Vitkuvienė


Dėstomi dalykai:

Specialioji moralės teologija (2): bioetika, lytiškumo ir santuokinė etika (seminaras)

vitkuviene@yahoo.com

 

Prof. dr. Eugenijus Danilevičius


Dėstomi dalykai:

Krikščioniškosios pedagogikos antropologija. Pedagoginių studijų baigiamasis darbas. Krikščioniškasis auklėjimas šeimoje. Asmenybė ir ugnymas. Religijos pedagogikos tyrimų pagrindai. Religinio švietimo tyrimų metodologija. Santuokinė edukologija. Tiriamasis – baigiamasis darbas Nr. 1
eugenijus.danilevicius@vdu.lt

Kun. prof. dr. Andrius Narbekovas


Dėstomi dalykai:
Bioetika. Santuokinė etika. Specialioji moralės teologija (1): teologinė ir socialinė etika. Specialioji moralės teologija (2): bioetika, lytiškumo ir santuokinė etika.
andrius.narbekovas@vdu.lt

Prof. dr. Birutė Obelenienė


Dėstomi dalykai:
Teologijos mokslinio darbo rengimo metodologija. Jaunimo rengimas šeimai. Šeimos krizių tipologija ir jų prevencija. Lytiškumo ugdymo teorija. Šeimotyros mokslinių darbų rengimo metodologija, Pastoracinės teologijos mokslinių darbų rengimo metodologija. Lytiškumo etika. Prokreacijos etika.
birute.obeleniene@vdu.lt

Prof. habil. dr. Kęstutis Pukelis


Dėstomi dalykai:
Ugdymo filosofija. Kursinis projektas Nr.1. Šeimos tyrimų metodologija ir metodika. Švietimo politika ir vadyba.
kestutis.pukelis@vdu.lt

Prel. prof. dr. Vytautas Steponas Vaičiūnas


Dėstomi dalykai: 
teologijos įvadas
vytautas.vaiciunas@vdu.lt

Kan. prof. dr. Kęstutis Žemaitis


Dėstomi dalykai:
Patrologija. Orientalinė teologija. Katalikų Bažnyčios Lietuvoje istorija. Tiriamasis darbas Nr.2
kestutis.zemaitis@gmail.com

Kan. prof. dr. Rimas Skinkaitis


Dėstomi dalykai:
Kristologija ir soteriologija. Sakramentologija. Teologijos mokslinio darbo rengimo metodologija. Teologinė antropologija. Trinitologija ir protologija. Eschatologija. Krikščioniškoji antropologija postmodernioje visuomenėje. Liturginė Dievo tautos bendruomeniškumo pastoracija
skinkaitis@yahoo.com

Doc. dr. Živilė Advilonienė


Dėstomi dalykai:
Krikščioniškoji socialinė antropologija
zivilead@centras.lt

Doc. dr. Artūras Grickevičius


Dėstomi dalykai:
Antikinė ir viduramžių Bažnyčios istorija. Katalikų Bažnyčios Lietuvoje istorijos kvalifikacinė praktika. Naujųjų amžių Bažnyčios istorija. Krikščioniškoji archeologija. Bažnyčios istorija.
arturas.grickevicius@vdu.lt

Vysk. doc. dr. Jonas Ivanauskas


Dėstomi dalykai:
Bendras Šventojo Rašto įvadas. Bendroji moralės teologija.
ordinaras@kaisiadoriuvyskupija.lt

Mons. doc. dr. Artūras Jagelavičius


Dėstomi dalykai:
Bažnytinių kanonų teisė (1). Bažnytinių kanonų teisė (2). Netradicinės religijos. Bažnytinė teisė.
arturas.jagelavicius@vdu.lt

Doc. dr. Albina Kepalaitė


Dėstomi dalykai:
Pedagoginė psichologija. Vaiko ir paauglio psichologija.
albina.kepalaite@vdu.lt

Doc. dr. Artūras Lukaševičius


Dėstomi dalykai:
Teologijos įvadas. Katechetika. Bendrasis teologijos įvadas. Pastoracinės programos. Dialogas evangelizacijoje. Pastoracinė katechezė. Biblinė katechezė. Naujoji evangelizacija sekuliariame pasaulyje. Suaugusių rengimas sakramentiniam gyvenimui. Naujoji evangelizacija. Pastoracijos vadyba.
arturas.lukasevicius@vdu.lt

Doc. dr. Eglė Markūnienė


Dėstomas dalykas:
Vaikystės psichologija
egle.markuniene@gmail.com

Doc. dr. Aušra Rutkienė


Dėstomas dalykas:
Statistinė analizė šeimos tyrimuose
ausra.rutkiene@vdu.lt

Doc. dr. Lina Šulcienė


Dėstomi dalykai:
Antikos ir patristikos filosofijos istorija. Filosofinė antropologija. Viduramžių ir renesanso filosofijos istorija. Personalistinė antropologija. Šiuolaikinės medijos ir Evangelijos paradigma.
lina.sulciene711@gmail.com

Diak. doc. dr. Benas Ulevičius

Fakulteto dekanas


Dėstomi dalykai:
Dogminė teologija 1-3. Ekleziologija ir mariologija. Liturginė antropologija. Misiologinė katechezės paradigma dialogo kultūroje. Vizualinė tikėjimo turinio komunikacija.

benas.ulevicius@vdu.lt

Dr. Agnė Bielinskienė


Dėstomi dalykai:
Specialybės kalbos kultūra: teologijos kalba
agne.bielinskiene@vdu.lt

Dr. Bronė Gudaitytė


Dėstomas dalykas:
Ontologija. Religijos filosofija.
broneguda@gmail.com

Kun. dr. Arvydas Kasčiukaitis


Dėstomi dalykai:
Jono tradicija. Biblija pastoracijoje. Sinoptinės evangelijos ir Apaštalų darbai. Pauliaus laiškai. Naujojo Testamento teologija.
arvido@libero.it

Dr. Odeta Norkutė


Dėstomas dalykas:

Švietimo politika ir vadyba
odeta.norkute@vdu.lt

Dr. Vilma Šliužaitė


Dėstomi dalykai:
Filosofinė etika. Moralinė teologija (1). Dvasingumo teologijos įvadas. Tiriamasis darbas Nr. 1
vilma_sliu_111@hotmail.com

Dr. Aušra Vasiliauskaitė OSB


Dėstomi dalykai:
Teologijos pažintinė praktika. Prigimtinė teologija. Pastoracinės teologijos kvalifikacinė praktika. Moralinė teologija (3). Teologijos priešdiplominė praktika. Jaunimo sielovados naujosios paradigmos. Klinikinės pastoracijos teorija ir praktika (seminaras). Pastoracinė globa (paskaita).
sesegabriele@gmail.com

PROF. DR. Kristina Žardeckaitė-Matulaitienė


Dėstomi dalykai:
Bendravimo psichologijos pagrindai. Bendroji religijos psichologija. Psichologinis konsultavimas religiniame švietime.
kristina.zardeckaite-matulaitiene@vdu.lt

Kun. dr. Gediminas Jankūnas


Dėstomi dalykai
Pastoracinės veiklos vadyba

gedjankunas@gmail.com 

 

Dr. Justė Milušauskienė


Dėstomi dalykai:
Komunikacijos priemonės pastoracijoje. Tarpreliginis dialogas multikultūriniame kontekste.
justemilusauskiene@gmail.com

Kun. lic. Algirdas Akelaitis


Dėstomi dalykai:
Penkiaknygė. Išminties knygos. Pranašai. Naujojo Testamento graikų kalba.
bralgis@gmail.com

Asta Kizevičienė


Dėstomi dalykai:
Tikybos didaktika. Pedagoginė praktika (1,2,3,4)
astakizeviciene@gmail.com

Sigitas Lūžys


Dėstomas dalykas:
Lotynų kalba (1, 2)
sigitas.luzys@vdu.lt

Mgr. Rimantas Viedrynaitis


Dėstomi dalykai:
Naujųjų ir naujausiųjų laikų filosofijos istorija. Gnoseologija.
rimantas.viedrynaitis@vdu.lt