Administracija

J. E. Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas

Didysis kancleris


 

 

Doc. dr. Benas Ulevičius

Fakulteto dekanas


Tel.: (37) 32 33 56
benas.ulevicius@vdu.lt

Prof. dr. kun. Andrius Narbekovas

Teologijos katedros vedėjas, doktorantūros komiteto pirmininkas


Tel.: (37) 32 13 79
andrius.narbekovas@vdu.lt

Prof. dr. Eugenijus Danilevičius

Religijos studijų katedros vedėjas


Tel. (37) 32 34 42
eugenijus.danilevicius@vdu.lt

Vilma Budrytė

Referentė


vilma.budryte@vdu.lt

Renata Žilinskaitė

Referentė


renata.zilinskaite@vdu.lt

Vitalija Zakarevičienė

Referentė


vitalija.zakareviciene@vdu.lt

Ona Eigirdaitė

Studentų neformalaus ugdymo koordinatorė


ona.eigirdaite@vdu.lt