Administracija

J. E. Kauno arkivyskupijos apaštalinis administratorius ALGIRDAS JUREVIČIUS

Didysis kancleris


 

 

Doc. dr. Benas Ulevičius

Fakulteto dekanas


Tel.: (37) 32 33 56
b.ulevicius@ktf.vdu.lt

Prof. dr. kun. Andrius Narbekovas

Teologijos katedros vedėjas, doktorantūros komiteto pirmininkas


Tel.: (37) 32 13 79
a.narbekovas@ktf.vdu.lt

Prof. dr. Eugenijus Danilevičius

Religijos studijų katedros vedėjas


Tel. (37) 32 34 42
e.danilevicius@ktf.vdu.lt

Vilma Budrytė

Referentė


v.budryte@ktf.vdu.lt

Renata Žilinskaitė

Referentė


r.zilinskaite@ktf.vdu.lt

Vitalija Zakarevičienė

Referentė


v.zakareviciene@ktf.vdu.lt

Ona Eigirdaitė

Studentų neformalaus ugdymo koordinatorė


ona.eigirdaite@vdu.lt