VDU choras „Veritas” kviečia į Sutaikinimo pamaldas Švč. Trejybės bažnyčioje kovo 31 d. 18.30 val.

veritas1