Stojamųjų egzaminų į studijų programą Religijos pedagogika organizavimo ir vykdymo 2024 m. tvarkos aprašas

Stojamųjų egzaminų į studijų programą Religijos pedagogika organizavimo ir vykdymo 2024 m. tvarkos aprašas