Konferencija skirta filosofo, profesoriaus, labdario, mokytojo ir kunigo Jono Juraičio 90 m. sukakties minėjimui gegužės 12 d. 14 val. VDU Didžiojoje Auloje

Juraitis