Išleista nauja kun. prof. dr. Rimo Skinkaičio monografija 

Rugsėjo mėnišleista nauja kun. prof. dr. Rimo Skinkaičio monografija    Trejybėje vienas Dievasdogmos istorija ir teologija“.  

Leidinį galima rasti VDU el. knygų lentynoje