Krikščioniškoji malda ir meditacija (2014-12-29)

radijo2014-07-07„Krikščioniškoji malda ir meditacija”. Laidą veda dr. Valdas Mackela.

Krikščioniškojo tikėjimo, dvasingumo galimybės šiandienos globalizuotame pasaulyje (2014-12-22)

radijo2014-06-30„Krikščioniškojo tikėjimo, dvasingumo galimybės šiandienos globalizuotame pasaulyje”. Kalba doc. dr. Benas Ulevičius, Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto dekanas.

Diskusija apie universitetinę sielovadą (2014-11-24)

radijo2014-11-24Laidoje „Akademija“ dalyvauja vyskupas Kęstutis Kėvalas bei VDU kapelionas kun. Algirdas Akelaitis. Laidos svečiai diskutuoja apie universitetinę sielovadą: jos misiją, uždavinius bei veiklą universitetuose ir už jų ribų. Laidą veda VDU Katalikų teologijos fakulteto dėstytojas dr. Valdas Mackela.

Knygos apie mokslą ir religiją (2014-11-03)

radijo2014-11-03Laidoje „Akademija” svečiuosis vertėjas ir leidėjas Gediminas Žukas bei VDU Katalikų teologijos fakulteto dėstytojas dr. Valdas Mackela. Laidoje bus pristatytos naujai išleistos knygos religijos ir mokslo tema. Laidos svečiai kalbės apie šios temos aktualumą Lietuvoje, diskutuos apie religinį bei mokslinį tikrovės pažinimą. Laidą veda VDU Katalikų teologijos fakulteto dekanas doc. dr. Benas Ulevičius.

Iš konferencijos Japonijoje „Gyvenimas ir mirtis ankstyvojoje krikščionybėje” (2014-10-27)

radijo2014-10-27Laidoje „Akademija” tęsiame laidų apie akademines keliones ciklą. Kunigas profesorius Romualdas Dulskis pasakoja apie įspūdžius iš tekančios saulės šalies Japonijos ir iš Tokijuje vykusios Azijos ir Okeanijos krikščioniškų studijų draugijos organizuotos konferencijos „Gyvenimas ir mirtis ankstyvojoje krikščionybėje”. Laidą veda daktaras Valdas Mackela.

Kauno kunigų seminarijos klierikai apie susidūrimą su filosofija (2014-10-20)

radijo2014-10-20Laidoje svečiuojasi Kauno kunigų seminarijos klierikai. Kalbėsime tema „Susidūrimas su filosofija”. Keletas seminaristų pasidalins  mintimis apie filosofines studijas. Pabandysime pasiekti verdiktą: verta studijuoti filosofiją ar ne. Kam įdomu sužinoti, maloniai kviečiame pasiklausyti. Laida veda klierikas Vincentas Lizdenis.

Anglų rašytojo C. S. Lewis biografija ir kūryba (2014-09-29)

radijo2014-07-14Laidoje mėginama apžvelgti kai kuriuos vieno žymiausių XX amžiaus apologetų, anglų ir airių rašytojo, viduramžių tyrinėtojo, Cambridge’o profesoriaus C.S.Lewis biografijos ir kūrybos apsektus. Trisdešimtmetis intelektualas, patyręs Dievo tikrovės realumą ir pripažinęs, – kaip pats rašo, – „kad Dievas yra Dievas”, parklupo maldai. Nuo tada jo gyvenimo kelias tampa tarsi apologetinės misijos įgyvendinimu. Laidą veda doc. dr. Lina Šulcienė ir doc. dr. Artūras Lukaševičius.

Studentų įspūdžiai iš Erasmus programos (2014-09-22)

radijo2014-09-22Laidoje Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto dekanas doc. dr. Benas Ulevičius kalbina studentus, kurie šią vasarą pagal Erasmus programą buvo išvykę į praktiką užsienyje.

Apologetika (2014-09-08)

radijo2014-09-08Laidos tema „Apologetika“. Prie mikrofono doc. dr. Lina Šulcienė.

Mokslo ir tikėjimo dialogas (2014-08-18)

radijo2013-12-09Pasiklausykite įrašo iš seminaro „Mokslo ir tikėjimo dialogas”. Kalba Vytauto Didžiojo universiteto dekanas doc. dr. Benas Ulevičius, dr. Vygantas Malinauskas ir kun. Algirdas Akelaitis.

Turime katekizmą – kam reikalinga Biblija? (2014-08-11)

radijo2014-05-12Biblisto prof. dr. Peterio S. WILLIAMSONO paskaita „Turime katekizmą – kam reikalinga Biblija?” Biblinė katechezė katalikams.

Apie C. S. Lewis knygą „Tiesiog krikščionybė” (2014-08-04)

radijo2014-04-14Krikščioniškąja klasika ir apologetikos šedevru vadinama knyga „Tiesiog krikščionybė” pirmiausiai pasirodė kaip rinkinys BBC radijo laidų Antrojo pasaulinio karo metu. Lietuviškai ši knyga išleidžiama jau trečią kartą. Laidoje įžvalgomis apie paprastą „Tiesiog krikščionybės” genialumą dalinasi Katalikų teologijos fakulteto dekanas doc. dr. Benas Ulevičius ir Katalikų teologijos fakulteto dėstytojas, Kauno arkivyskupijos katechetikos centro direktorius, doc. dr. Artūras Lukoševičius. Laidą veda dr. Valdas Mackela.

Pasaulio atsiradimas, sukūrimas ir evoliucija (2014-07-28)

VDU Katalikų teologijos fakulteto dėstytojo doc. dr. Artūro Lukaševičiaus paskaita „radijo2014-07-28„.

Apie krikščionių rašytoją C. S. Lewis (2014-07-14)

radijo2014-07-14Apie krikščionių rašytoją C. S. Lewis. Šiemet sukanka 50 metų po jo mirties. Laidą veda VDU Katalikų teologijos fakulteto dekanas doc. dr. Benas Ulevičius, dalyvauja dr. Valdas Mackela.

Krikščioniškoji malda ir meditacija (2014-07-07)

radijo2014-07-07„Krikščioniškoji malda ir meditacija”. Laidą veda dr. Valdas Mackela.

Krikščioniškojo tikėjimo, dvasingumo galimybės šiandienos globalizuotame pasaulyje (2014-06-30)

radijo2014-06-30„Krikščioniškojo tikėjimo, dvasingumo galimybės šiandienos globalizuotame pasaulyje”. Kalba doc. dr. Benas Ulevičius, Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto dekanas.

Kurso „Šiuolaikinės medijos ir Evangelijos paradigma” magistrantų darbai (2014-06-02)

radijo2014-06-02Laidoje VDU Katalikų teologijos fakulteto religinio švietimo programos magistrantai pristato savo darbus, atliktus kurse „Šiuolaikinės medijos ir Evangelijos paradigma”. Laidą veda dr. Lina Šulcienė.

Apie C. S. Lewis knygą „Didžiosios skyrybos” (2014-05-26)

radijo2014-05-26Laidą veda Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto dekanas doc. dr. Benas Ulevičius.

Peter S. Williamson paskaita: „Turime katekizmą – kam reikalinga Biblija?” (2014-05-12)

radijo2014-05-12Gegužės 8 d., Katalikų teologijos fakultete (Gimnazijos g. 7) vyko įžymaus biblisto prof. dr. Peter S. WILLIAMSON paskaita, pavadinimu „Turime katekizmą – kam reikalinga Biblija?: biblinė katechezė katalikams”. Kviečiame pasiklausyti įrašo.

Prof. Peter S. Williamson – įžymus katalikų biblistas, „Šventojo Rašto katalikiškųjų komentarų” (Baker Publishing) pagrindinis redaktorius ir autorius, Švenčiausios Širdies seminarijos Detroite profesorius, misionierius, šiuo metu vardu vykdantis misijas Kinijoje katalikų misijų organizacijos Renewal Ministries vardu. Gyvena JAV, Mičigano valstijoje, Ann Arbor mieste.

Pokalbis su Biblijos profesoriumi misionieriu dr. Peter Williamson (2014-05-05)

radijo2014-05-05Laidoje pokalbis su Biblijos profesoriumi ir misionieriumi dr. Peter Williamson atvykusiu iš JAV ir šiuo metu viešinčiu Lietuvoje. Laidą veda VDU Katalikų teologijos fakulteto dekanas doc. dr. Benas Ulevičius.

Ką teologijos fakultetas siūlo šiemet (2014-04-28)

Ką Katalikų teologijos fakultetas siūlo Jums, mieli klausytojai, šiemet. Laidą veda Katalikų teologijos fakulteto dekanas doc. dr. Benas Ulevičius.

Apie knygą „Tiesiog krikščionybė” (2014-04-14)

radijo2014-04-14Krikščioniškąja klasika ir apologetikos šedevru vadinama knyga „Tiesiog krikščionybė” pirmiausiai pasirodė kaip rinkinys BBC radijo laidų Antrojo pasaulinio karo metu. Lietuviškai ši knyga išleidžiama jau trečią kartą. Laidoje įžvalgomis apie paprastą „Tiesiog krikščionybės” genialumą dalinasi Katalikų teologijos fakulteto dekanas doc. dr. Benas Ulevičius ir Katalikų teologijos fakulteto dėstytojas, Kauno arkivyskupijos katechetikos centro direktorius, doc. dr. Artūras Lukoševičius. Laidą veda dr. Valdas Mackela.

Apie kelionę į Kiniją ir krikščionybės bei konfucianizmo sąlytį (2014-03-10)

radijo2014-03-10

Laidos svečias kun. prof. habil. dr. Romualdas Dulskis dalinasi apie įspūdžius iš konferencijos Kinijoje apie krikščionybės ir konfucianizmo sąlytį. Laidą veda Vytauto Didžiojo Universiteto Katalikų Teologijos fakulteto dekanas doc. dr. Benas Ulevičius.

Laidoje svečiuojasi magistrantūros studijų absolventai (2014-03-03)

radijo2014-03-03Laidoje svečiuojasi Vytauto Didžiojo Universiteto Katalikų Teologijos fakulteto magistrantūros studijų absolventai. Laidą veda doc. dr. Benas Ulevičius.

Šv. Kryžiaus Jono knygos „Kopimas į Karmelio kalną” pristatymas (2014-02-24)

radijo2014-02-24Šv. Kryžiaus Jono knygos „Kopimas į Karmelio kalną” pristatymas. Dalyvauja Petras Kimbrys, Vytautas Ališauskas, E. Kelmickas, Valdas Mackela (Aidai).

Prof. R. Dulskio įspūdžiai iš akademinės kelionės į Taivanį (2014-01-27)

radijo2014-01-27Laidoje kun. prof. Romualdas Dulskis dalinasi įspūdžiais iš akademinės kelionės į Taivanį. Laidą veda Vytauto Didžiojo universiteto, Katalikų teologijos fakulteto dekanas doc. dr. Benas Ulevičius.