KTF studentų susitikimas su Kauno arkivyskupijos vyskupu augziliaru A. Jurevičiumi

Lapkričio 14 dieną, 17.30 Katalikų teologijos fakultete, 307 auditorijoje organizuojamas KTF studentų susitikimas su Kauno arkivyskupijos vyskupu augziliaru A. Jurevičiumi.

Kviečiame aktyviai dalyvauti!