Tikėjimas ir protas – sąjungininkai ar priešai? Svečio iš Anglijos paskaita evangelizaciniams įgūdžiams plėsti.

 

Ateinantį antradienį (spalio 15 d.) Katalikų teologijos fakultete svečiuosis Dr. David Wells.

Svečias skaitys paskaitą tema: „Fides quaerens intellectum: kaip išlaikyti įtampą tarp tikėjimo ir proto?“

 

Data: Spalio 15 d.

Vieta: KTF Didžioju aula.

Laikas: 14.20-17.30

Kviečiame dalyvauti.

*Yra galimybė gauti kvalifikacinį pažymėjimą.

Daugiau info: ktfakultetas@gmail.com.